Bag icon

Ubezpieczenia turystyczne

Planujesz wyjazd za granicę? Nie zapomnij o ubezpieczeniu turystycznym! Dzięki niemu zabezpieczysz siebie i swoja rodzinę przed wysokimi kosztami leczenia czy usług ratowniczych.

Standardowe ubezpieczenie turystyczne obejmujące pobyt w szpitalu, akcję ratowniczą oraz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi kilkadziesiąt złotych na tydzień! To kwota znacznie niższa niż wydatki, jakie poniósłbyś na pokrycie kosztów opieki medycznej.

Zagwarantuj sobie komfort pobytu i kup ubezpieczenie turystyczne!

1. Czy mając kartę EKUZ, warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma wiele ograniczeń. Zabezpiecza w podstawowym zakresie opieki medycznej. Nie pokrywa m.in. kosztów transportu medycznego do Polski ani akcji ratowniczej za granicą.

Jest ważna tylko na terenie Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich EFTA. Poza tym rejonem nie obowiązuje.

EKUZ nie zabezpiecza Twojego bagażu ani sprzętu sportowego czy elektronicznego od kradzieży, zniszczenia czy zagubienia.

Nie obejmuje sportów ekstremalnych czy wysokiego ryzyka, ani nie ubezpieczy od rezygnacji z wyjazdu zagranicznego.

Polisa turystyczna gwarantuje lepszą ochronę niż EKUZ. Przy jej zakupie koniecznie zwróć jednak uwagę na listę wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności.

Pamiętaj: kupuj świadomie i wybieraj ubezpieczenie nie tylko na podstawie jego ceny, ale przede wszystkim zakresu ochrony.

2. Na co zwracać uwagę, wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Kluczowym kryterium przy wyborze ubezpieczenia turystycznego nie powinna być cena, a tzw. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Przed zakupem należysię z nimi zapoznać i wybrać zakres ochrony, który będzie spełniał oczekiwania.

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę w rożnym zakresie, a wybór konkretnej polisy zależy od charakteru planowanego wyjazdu, długości pobytu oraz kierunku wyjazdu. Równie ważne są zakres świadczeń oraz wysokość limitów na poszczególne elementy objęte ochroną.

Wypełniając formularz, zaznacz opcje, które są dla Ciebie istotne – np. ubezpieczenie bagażu, rezygnacja z podróży itp. Na tej podstawie znajdziemy taką polisę, która spełni Twoje oczekiwania.

3. Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia turystycznego?

Szkodę można zgłosić na dwa sposoby:

  1. poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ma się wykupioną polisę o jej zaistnieniu telefonicznie,
  2. wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną.
W obu przypadkach efektem jest rejestracja i założenie sprawy o wypłatę świadczenia. Informacje o dalszym postępowaniu otrzymasz albo telefonicznie od konsultanta, albo w wiadomości elektronicznej. Jest to ważne, ponieważ procedury różnią się od siebie w poszczególnych towarzystwach.

Pamiętaj: im szybciej zgłosisz sprawę, tym szybciej rozliczysz koszty podjętego leczenia.

4. Jakie dokumenty będą wymagane przy zgłaszaniu szkody?

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu szkody to przede wszystkim:
  • skan dowodu osobistego lub paszportu,
  • formularz zgłoszenia szkody wraz opisem zdarzenia oraz notatka z policji, jeśli taka była sporządzona,
  • polisa ubezpieczeniowa,
  • dokumentacja medyczna,
  • wszelkie rachunki dotyczące leczenia.
Towarzystwa ubezpieczeniowe w zależności od zdarzenia mogą prosić o dodatkowe dokumenty – zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem.

Dystrybutorem ubezpieczeń w ramach działania portalu jest firma Ocena Polis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w ramach działania internetowej wyszukiwarki ubezpieczeń pozwala wyszukać najkorzystniejsze dla Ciebie ubezpieczenie z oferty wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych z którymi współpracuje Ocena Polis sp. z o.o. jako agent ubezpieczeniowy realizujący zakup polisy ubezpieczeniowej dla Ciebie.