OC w życiu prywatnym – na czym dokładnie polega?

Trudno jest przewidzieć następstwa niektórych sytuacji, a pewna niefrasobliwość może skutkować poważnymi stratami finansowymi. Jeżeli więc nie chcesz odpowiadać za nieumyślne szkody wyrządzone osobom trzecim, pomyśl o wykupieniu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Sprawdź, na czym ono polega.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym działa podobnie jak ubezpieczenie OC samochodu. Istotą jest przejęcie odpowiedzialności finansowej przez ubezpieczyciela w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Jak działa ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem, które uwzględnia szkody wyrządzone nieumyślnie sąsiadom, przechodniom itp. Chodzi zarówno o szkody majątkowe (na mieniu), jak również szkody osobowe (uszkodzenie ciała).

Tego rodzaju ubezpieczenie dotyczy wielu sytuacji losowych oraz codziennych aktywności. Wśród nich można wymienić między innymi:

  • użytkowanie nieruchomości mieszkalnej
  • hodowanie zwierząt domowych
  • korzystanie z rowerów i wózków inwalidzkich
  • amatorskie uprawianie sportu
  • opieka nad dziećmi oraz osobami, w przypadku których sprawowana jest opieka prawna.

Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1. Załóżmy, że twoje dziecko podczas zabawy zarysowało karoserię samochodu sąsiada. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pozwala uniknąć odpowiedzialności finansowej – likwidacją szkody zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Przykład 2. Załóżmy, że jeździsz na rowerze rekreacyjnie. Chwila nieuwagi spowodowała, że wjechałeś w ogrodzenie posesji i je uszkodziłeś. Zamiast pokrywać koszty naprawy z własnych środków, likwidacją szkody zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Przykład 3. Załóżmy, że – z powodu pęknięcia rury – doszło do zalania mieszkania sąsiada. Mając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, nie będziesz ponosić finansowej odpowiedzialności za szkodę. Koszty naprawy przechodzą na towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jeżeli więc dojdzie do zdarzenia uwzględnionego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Jak wykupić OC w życiu prywatnym?

Czy wiesz, że OC w życiu prywatnym nie funkcjonuje jako odrębne ubezpieczenie? Jeśli chcesz zapewnić sobie dostęp do ochrony, musisz wykupić polisę mieszkaniową – OC w życiu prywatnym figuruje jako rozszerzenie standardowego zakresu.

Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę, musisz porównać dostępne opcje. Warto bowiem mieć świadomość, że różni ubezpieczyciele proponują OC w życiu prywatnym w różnym zakresie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują standardowy zakres, a inne – dają dostęp do ochrony nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

Pamiętaj! Wybierając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, nie możesz kierować się wyłącznie ceną. Wysokość składki zależy przede wszystkim od zakresu ochrony – im szerszy, tym koszt większy. Nie bez znaczenia jest również suma ubezpieczenia – im wyższa, tym droższa polisa, ale jednocześnie lepsza ochrona.